top of page

Webinar med

Brendan Martin

Brendan Martin

Endringsledelse fra teori til praksis

8. mai 2024 kl. 09:00:00

Mange opplever at det kan være utfordrende å overbevise interessenter og ledere om viktigheten av endringsledelse. Brendan vil demonstrere hvordan man kan bruke teoretisk kunnskap og opparbeidet kompetanse til å overtale og påvirke interessenter. Under webinaret vil du også få tilgang til nedlastbare maler som du kan ta med deg inn i din arbeidshverdag.

The Art of Public Speaking: Øk Din Selvtillit og Bygg Dine Ferdigheter

7. mai 2024 kl. 09:30:00

Mange opplever ubehag av å stå foran en forsamling om den er liten eller stor.

I dette webinaret vil Brendan dele helt spesifikke tips som har hjulpet ham tidlig i karrieren, samt tips han bruker i opplæring i presentasjonsteknikker og kommunikasjonsferdigheter. Du vil forlate webinaret med øvelser som du kan begynne å trene på hjemme.

Brendan Martin har 20 års erfaring med å jobbe som IT Service Management konsulent og rådgiver.

Han underviser i emner som prosjektledelse, endringsledelse, ledelse, gevinstrealisering, porteføljestyring, smidig og andre metodikk og rammeverk, og blir kalt en pedagogisk underholder.

bottom of page