top of page
Bakgrunn_toppbanner_2500x1600.png

Ledelse av tverrfaglige produktorganisasjoner med Tight Loose Tight

Dato: 07. mai 2024

Tid: 12:00-13:00

Med: Rune Ulvnes

Språk: Norsk

Agenda

Vi går igjennom hverdagen med mer eller mindre suksessfulle ledervaner vi har plukket opp igjennom årene, vaner som har gitt oss den karrieren og suksessen vi har i dag. Men når enten resultatene ikke kommer raskt nok, ansatte er demotiverte eller selskapet bestemmer seg for å gjennomføre en endring i organisasjonsmodell, så er det smart å utvikle sin egen lederkompetanse uansett om du i dag jobber som toppleder, personalleder, fagleder, coach eller produktleder.

 

Ledere som jobber med uløste og vanskelige utfordringer, tar lederskap og sprer læring på en måte som inspirerer og utfordrer sine kollegaer. Tight Loose Tight er et ledermønster utviklet med erfaring fra norske produktselskaper slik som FINN.no og Telenor, for å støtte selskaper som ønsker å jobbe mer produktorientert.


Dette webinaret vil gi noen råd så ledere kan sette tydelige og inspirerende mål, gi de ansatte kraft og tillit til å komme med løsningsforslag, og gi gode og gjensidig lærende tilbakemeldinger. Modellen er brukt til å styre produktutviklingen i NAV, til å utvikle ledere i organisasjoner som Politiet, Arkivverket, UDI, DNV og Norsk Helsenett, og til å innføre datadreven ledelse i Statens Vegvesen.

 

Kursholder Rune Ulvnes er den som utviklet Tight Loose Tight fra smidige prinsipper og erfaringer. Webinaret vil berøre tema som:

  • 2 mindsets: Skille mellom lederstil om du jobber med løste eller uløste utfordringer

  • Sette tydelige og inspirerende mål og rammer for team

  • Hvordan du jobber med og styrker teamautonomien

  • Lære å gi tydelig og inspirerende tilbakemeldinger

  • Hvordan du etablerer og ivaretar en Tight Loose Tight lærende lederprosess

Meld deg på nedenfor

Er du klar for å bli inspirert av Rune?

bottom of page