top of page
Bakgrunn_toppbanner_2500x1600.png

EU AI Act og ISO/IEC 42001 Artificial Intelligence Management system

Dato: 07. mai 2024

Tid: 13:00-14:00

Med: Per Øyvind Arnesen

Språk: Norsk

Agenda

Bruk av kunstig intelligens og store språkmodeller kan gi oss store muligheter for automatisering, innholdsproduksjon og beslutningsstøtte, men som med alle nye teknologier fører det også med seg risikoer som må håndteres. Vi ser på hva som ligger av krav i EUs AI Act og hvilke hovedpunkter vi kan trekke ut av ISO/IEC 42001 for styring av dette.

Meld deg på nedenfor

Er du klar for å bli inspirert av Per Øyvind?

bottom of page